Academy Track (AMBI)
JavaScript Tree Menu

HSB.1

Deze module heb ik in het voorjaar (2006) bij Saxion gevolgd.

Door omstandigheden lukte het niet het examen nog voor de vakantie te doen, dus werd het 1 september.
Dat had wel als voordeel dat ik van m'n cursusgenoten nog wat tips kreeg, met name over hoe je het beste het examen kunt maken. De hoeveelheid vragen is dusdanig dat het vrijwel onmogelijk is alle vragen binnen de gegeven tijd (3 uur) af te krijgen, dus is het zaak de eerst de vragen te beantwoorden die de meeste punten opleveren.
Deze strategie heeft vruchten afgeworpen: een 7.

Omschrijving - Korte omschrijving van de module

Exameneisen - Exameneisenzoals die door het EXIN samengesteld (zie ook EXIN website).

Samenvatting - Samenvatting/leidraad voor gebruik tijdens het examen.